Η Δράση
Δικαιούχοι Γονείς
Εκπαίδευση
Εκπ. Φορείς
FAQ
Community
Επικοινωνία
Tο πληροφοριακό σύστημα θα είναι ανοιχτό μέχρι αύριο το απόγευμα (Παρασκευή 29/5/2009) και ώρα 17:00 για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις ολοκλήρωσης των e-learning εκπαιδεύσεων και την απόκτηση πιστοποιητικού. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης ώρας το πληροφοριακό σύστημα κλειδώνει οριστικά και δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά αιτήματα για κανέναν απολύτως λόγο.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά αποκλειστικά και μόνο γονείς οι οποίοι ολοκλήρωσαν την e-learning εκπαίδευση ή απέκτησαν το πιστοποιητικό μέχρι την Τετάρτη 27/5/2009 και ώρα 24:00 - γεγονός που αποδεικνύεται απο τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Εάν γίνουν ολοκληρώσεις χωρίς αυτήν την προυπόθεση, θα εντοπιστούν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και δεν θα πραγματοποιηθεί πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 30/5/2009
Γενικά
|
Περιγραφή
|
Συνολικά 43000 γονείς έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής, σε 966 εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα, από 851 Φορείς Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.
(Όριο εκπαιδεύσεων: 43.000 εγγραφές)

> Γενικά

 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιεί το έργο γονείς.gr το οποίο αφορά στην εκπαίδευση γονέων μαθητών υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου. Απευθύνεται σε όλους τους γονείς μαθητών που θα εγγραφούν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2008-2009.

Πρόκειται για μια νέα δράση η οποία υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), φορέα εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ’ οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές, και πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning). Επιπλέον, το έργο επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους ωφελούμενους γονείς που δεν την διαθέτουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Δικαιούχος να έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή φορητό) με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, οι γονείς θα δικαιούνται να συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε τουλάχιστον τρεις (3) από τις ενότητες βασικών γνώσεων.

Η εγγραφή γονέων σε εκπαιδευτικά προγράμματα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού εγγραφών, και όχι αργότερα από την Παρασκευή 17/04/2009. Δίνεται παράταση έως την 27η Μαίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 24:00 για την ολοκλήρωση ΜΟΝΟ της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΚΑΙ την απόκτηση πιστοποιητικού. Οι κατ’οίκον εκπαιδεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 24 Μαίου 2009 και ώρα 24:00. Μέχρι τις συγκεκριμένες ημερομηνίες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης ολοκλήρωσης των διαφόρων φάσεων της εκπαίδευσης. Μετά το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών το πληροφοριακό σύστημα κλειδώνει.

Όσοι γονείς διαθέτουν ήδη Κωδικό Έναρξης, ακολουθούν την διαδικασία ως είχε μέχρι τώρα. Επιλέγουν Φορέα Εκπαίδευσης στον οποίο και δίνουν τον Κωδικό Έναρξης ώστε να αρχίσει η εκπαίδευσή τους.

Κάθε νέος γονέας που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο έργο πρέπει αρχικά να συμπληρώσει την Δήλωση Συμμετοχής Γονέων. Δείτε εδώ την αναλυτική διαδικασία συμμετοχής.